Janson Shipbrokers - Om Oss

KONGELIG BESØK PÅ FISKERIMESSEFoto: JSB

JANSON SHIPBROKERS

Oppstart

1980

Grunnlegger

Manfred Janson.

Virksomhet

Skipsmeglere med hovedvekt på kjøp & salg av fiskefartøy, nasjonalt så vel som internasjonalt. Formidler også annen tonnasje.

Medlem

Norsk Skipsmeglerforbund

Personell

Juridiske medarbeidere med bakgrunn blant annet fra fiskeri og Fiskeridirektoratet i Bergen.

Kundeforhold

Vi ønsker å oppfylle kravet om alltid å gi våre kunder det de vil ha; trygghet, lønnsomhet, oppmerksomhet og service - også etter handelen.

Meglerskikk

Utdrag fra Norsk Skipsmegler Forbunds "Regler for god meglerskikk" ”Skipsmegleren skal søke å sikre sine prinsipaler de beste betingelser. Han skal alltid ha prinsipalens beste for øye, og må ikke forledes til handling for egen fortjenestes skyld dersom slik handling ikke er til prinsipalens beste. Han skal bevisst søke å unngå interessekonflikter.”

Kjøp

Gir du oss et kjøpsoppdrag, gjør vi det vi kan for å finne passende skip for salg - nytt eller brukt. Alle nødvendige og viktige data fremskaffes for at våre kunder skal kunne vurdere tilbudene tillitsfullt.

Salg

Gir du oss et salgsoppdrag, markedsfører vi båten "world-wide" via våre nasjonale og internasjonale kontakter og kunder.

Dokumentasjon

Vi stiller strenge krav til oss selv når det gjelder dokumentasjon i forbindelse med en transaksjon, fra Kjøpekontrakt, diverse søknader og til å påse at nødvendige dokumenter utstedes, signeres og registreres iht krav fra myndigheter og involverte finansieringskilder.

Kompetanse

For fiskerinæringen er slik dokumentasjon i stadig endring, og behovet for å til enhver tid å være oppdatert på varierende regelverk er stort.

Takster

Vi foretar markedsvurderinger av fartøy for forskjellige oppdragsgivere i inn og utland. Det være seg rederier, finansieringsinstitusjoner, forsikringsselskap, politiet, advokater osv. Markedspris for et fartøy kan som kjent svinge stort, også over kort tid.

Omsetning

I perioden 2000 – 2010 har vi gjennomsnittlig solgt ca 25 fartøy årlig til verdier som totalt representerer nærmere 6,5 milliarder kroner.

Målsetting

Vi ønsker å fortsatt være en seriøs og etterspurt aktør i vår bransje og medvirke til at de kunder som i samarbeid med oss, ønsker, enten å utvikle, eller avvikle et prosjekt, kan få gjort dette på en effektiv, økonomisk og juridisk sikker og trygg måte. Alt i samarbeid og i samråd med våre myndigheter og iht. det til enhver tid gjeldende regelverk. Noen kjøper eller selger en gang i livet, andre utfører slike øvelser flere ganger årlig. Noen er ”store” og noen er ”små”. Vi ønsker å kunne være til nytte og bidra med våre tjenester i de forskjellige situasjoner.

Tillit

For oss - som for våre kunder – gjensidig.

Med vennlig hilsen
JANSON SHIPBROKERS AS