Janson Shipbrokers

Siden 1980, skipsmeglere med hovedvekt på kjøp & salg av fiskefartøy og fiskeri-relatert tonnasje, nasjonalt som internasjonalt

For Salg

For Sale Boats

Id
422
Sort
7
ItemInstanceType
(not specified)
Vessel Name
F0886
Plassering Norsk
100
Plassering Engelsk
57
Fartøy
combined_purse_seine_trawl
Lengde
over_30_meters
Byggear
1990_1999
Main Image
/Files/Images/Vessels/SLAETTABERG/01Slaettaberg.jpg
Vessel Images
/Files/Images/Vessels/SLAETTABERG
Build
1995
LOA
57,20
Beam
12,00
GT
GT 1428 / NT 428
BHP
5400
CBM
1400
Set as Featured
yes
Vessel Status
none
Type
Pelagisk Tråler / ringnot
Type
Purse Seiner / Pelagic Trawler
Tonnasje
1428 BT / 428 NT
Tonnage
1428 GT / 428 NT
Klasse
DNV +1A1 Fishing vessel
Class
DNV +1A1 Fishing vessel
Hovedmotor
Wärtsilä Wichman 5400 BHK
Main engine
Wärtsilä Wichman 5400 BHP
Gir
Wärtsilä Wichman
Gear
Wärtsilä Wichman
Propeller
Wichmann PR-82/4, cp, diam. 3600 mm
Propeller
Wichmann PR-82/4, cp, diam. 3600 mm
Hjelpemotor
2 x Scania type GSAI 14-05 v/1800 rpm 388 kVA. 1 x Scania type 969M v/1800 rpm 160 kVA.
Aux. engines
2 x Scania type GSAI 14-05 at 1800 rpm 388 kVA. 1 x Scania type 969M at 1800 rpm 160 kVA.
Generatorer
1 x Marathon 431 RSL 4005 nødgen. 2 x Marathon 433 RSL 4019. Leroy Somer akselgen.
Generators
1 x Marathon 431 RSL 4005 emerg.gen. 2 x Marathon 433 RSL 4019. Leroy Somer shaft gen.
Sidepropeller
Akter: Brunvoll. Baug: Brunvoll.
Sidethrusters
Stern: Brunvoll. Bow: Brunvoll.
Fart
Maks 15 knop (12-13 normal)
Speed
Max 15 knots, (12-13 normal)
Bunkers
409 cbm
Fuel
409 cbm
Lasterom
1400 CBM (Ca.) i 9 x RSW-tanker
Cargo hold
1400 CBM (Approx.) in 9 x RSW tanks.
Kjøleanlegg
Midttroms 2 RSW-anlegg, Totalt 1.000.000 kgcal/t.
Cooling plant
Midttroms 2 RSW plants, Total 1.000.000 kgcal/hr.
Fryseanlegg
(not specified)
Freezing plant
(not specified)
Fabrikk
(not specified)
Processing
(not specified)
Dekksmaskineri
2 x 65 ts. Karmøy trålvinsjer. 1 x 35 ts. Karmøy midtlinevinsj. 1 x 50 ts. Karmøy trålrullvinsj babord side. Karmøy main hjelpekran 2,5 ts. Karmøy notkran crane 4,5 ts. Triplex notvinsj, type 850/500/1SN, 1998. Triplex fiskepumpekran KN-16/2 med 2 x vinsjer, 1998. Triplex trommeltype TRH 90, 1998. Triplex ringnåltype RN 75, 1998. 2 x Rapp snurpevinsjer TWS 3035C-2020, 30 ts., (2 styrepos., 1998). 1 x Rapp ørekalvinsj, 1998 1 x notbinge.
Deckmachinery
2 x 65 ts. Karmøy trawl winches. 1 x 35 ts. Karmøy midline winch. 1 x 50 ts. Karmøy net drum winch, port side. Karmøy main arch crane 2,5 ts. Karmøy net handling crane 4,5 ts. Triplex net winch, type 850/500/1SN, 1998. Triplex fish pump crane KN-16/2 with 2 x winches, 1998. Triplex drum type TRH 90, 1998. Triplex ring needle type RN 75, 1998. 2 x Rapp purse seine winches TWS 3035C-2020, 30 ts., (2 steering positions, 1998). 1 x Rapp net end winch, 1998 1 x net bin built in SB trawl slip, 1998.
Elektronisk utstyr
Installert 1998: Furuno radar 3 cm. Simrad ITI trådløs trålovervåking. TV Sea Tel Mod 4094 E satellitt-TV. Radioutstyr oppgradert til GMDSS. Satcom C, radio telex, MF, HF og VHF digital. Navtex.
Electronic equipment
Installed 1998: Furuno radar 3 cm. Simrad ITI wireless trawl monitoring. Satellite TV Sea Tel Mod 4094 E. Radio equipment upgraded to GMDSS. Satcom C, radio telex, MF, HF and VHF digital. Navtex.
Innredning
Enmanns og tomanns lugarer for 15 persons + hospital.
Accommodation
One and two men cabins for 15 persons + hospital.
Rettigheter
(not specified)
Diverse informasjon
(not specified)
Miscellaneous
(not specified)
(Finnes ikke på engelsk)
(not specified)
Fiskeletingsutstyr EN
(not specified)
Fiskeletingsutstyr
(not specified)
Levering
(not specified)
Levering EN
(not specified)
Pris
(not specified)
Pris EN
(not specified)