Janson Shipbrokers

Siden 1980, skipsmeglere med hovedvekt på kjøp & salg av fiskefartøy og fiskeri-relatert tonnasje, nasjonalt som internasjonalt

For Salg

For Sale Boats

Id
404
Sort
8
ItemInstanceType
(not specified)
Vessel Name
F0740
Plassering Norsk
100
Plassering Engelsk
48
Fartøy
other_fishing_vessels
Lengde
over_30_meters
Byggear
2000_2010
Main Image
/Files/Images/Vessels/GUNNARK/GunnarK01.jpg
Vessel Images
/Files/Images/Vessels/GunnarK
Build
2000
LOA
36,34
Beam
9,00
GT
499
BHP
1000
CBM
400
Set as Featured
yes
Vessel Status
none
Type
Snurper / Snurrevad
Type
Scottish Seiner / Seiner
Tonnasje
499 BT / 150 NT
Tonnage
499 GT / 150 NT
Klasse
Skipskontrollen
Class
NMD
Hovedmotor
Caterpillar 3512B
Main engine
Caterpillar 3512B
Gir
Scana Volda
Gear
Scana Volda
Propeller
Scana Volda, 4 bl.
Propeller
Scana Volda, 4 bl.
Hjelpemotor
1 x Caterpillar 3412 + 1 x Caterpillar 3406
Aux. engines
1 x Caterpillar 3412 + 1 x Caterpillar 3406
Generatorer
500 kW + 170 kW
Generators
500 kW + 170 kW
Sidepropeller
2 x Brunvoll FU-37-LTC-1000, 320 HK akter / 200 HK baug
Sidethrusters
2 x Brunvoll FU-37-LTC-1000, 320 HK aft / 200 HK fore
Fart
(not specified)
Speed
(not specified)
Bunkers
Ca. 80 cbm
Fuel
Abt. 80 cbm
Lasterom
400 CBM i 6 RSW tanker, fryseisolert m/stålgarnering
Cargo hold
400 CBM in 6 RSW tanks, insulated for freezing with steel ceiling
Kjøleanlegg
MMC- anlegg, type SX, 440 kW med ammoniakk som kuldemedium – blir installert høsten 2016 ifm. hovedklassing. Nytt ozonanlegg montert høsten 2011.
Cooling plant
MMC- plant, type SX, 440 kW with ammonia as refrigerant - will be installed fall 2016 in connection with Main Class Survey. New ozone plant installed 2011.
Fryseanlegg
(not specified)
Freezing plant
(not specified)
Fabrikk
Ny fabrikk/sløyelinje montert 2010. Strømbedøving og 3 x Jutland sløyemaskiner type KM Fish rustfri, samt automatisk veiesystem.
Processing
New factory/heading gutting line installed 2010. 3 x Jutland KM Fish heading and gutting machines - stainless steel, and automatic weighing system.
Dekksmaskineri
2 x 18 ts. Rapp kombivinsjer, 26 mm wire og10 kveiler 40 mm tau. 3,7 ts. Rapp ørekalvinsj. Rapp oppkledningsvinsj og slangetrommel, ny 2008. Rapp ankervinsj m/kabelarer for 2 ankere. Rapp capstan v/rekke. Mjosundet 2,5 ts. lettbåtdavit. Karmøy fiskepumpe 16” m/slangeutrustning 14”, ny 2008. Triplex notvinsj 603, 13 ts. trekkraft, nytt komplett manøver ventilsett montert 2010. Triplex dekkskran 2 ts/9 m, ny høsten 2013 m/nytt ventilsett og fjernstyring. Triplex notlegger NK3000 m/TRH 123 rull, ny juni 2014.
Deckmachinery
2 x 18 ts. Rapp combined winches, 26 mm wire and 10 coils 40 mm rope. 3,7 ts. Rapp cod end winch. Rapp auxiliary winch and hose reel, new 2008. Rapp anchor winch w/cabel for 2 anchors. Rapp capstan. Mjosundet 2,5 ts.skiff boat winch. Karmøy fish pump 16” w/14 hose equipment”, new 2008. Triplex net winch 603, 13 ts. pull power, new complete maneuver valve set installed 2010. Triplex deck crane 2 ts/9 m, new fall 2013 w/new valve set and remote control. Triplex net layer NK3000 w/TRH 123 roller, new June 2014.
Elektronisk utstyr
Furuno radar 2117 og 1930. Furuno ekkolodd FCV 1500 m/2 frekvenser 38/200 kHz og FCV 294 på 54 kHz. Furuno strømlogg CI 60 G. Furuno sambandspakke A2. MaxSea kartmaskin, ny 2016, 3D bunnkalkulering. MaxSea Time Zero, ny 2016, 3D bunnkalkulering. Intellian parabolanlegg, nytt 2010. Inmarsat C for sporing. ICE internettmodem. Simrad vindmåler, ny 2009. Fisknett elektronisk fangstdagbok. Robertson autopilot AP 45 Robertson gyro. Furuno satellittgyro. Furuno sonar FSV 84, ny 2013. Simrad SX 95 lav frekvens sonar, nytt 2009.
Electronic equipment
Furuno radars - 2117 and 1930. Furuno FCV 1500 echo sounder w/2 frequencies 38/200 kHz and FCV 294, 54 kHz. Furuno CI 60 G current log. Furuno A2 communication system. MaxSea chart plotter, new 2016, 3D bottom calculation. MaxSea Time Zero, new 2016, 3D bottom calculation. Intellian satellite dish system, new 2010. Inmarsat C for tracking. ICE internet modem. Simrad wind measurer, new 2009. Fisknett electronic catch log. Robertson autopilot AP 45 Robertson gyro. Furuno satellite gyro. Furuno sonar FSV 84, new 2013. Simrad SX 95 low frequency sonar, new 2009.
Innredning
For 10 personer i 7 x lugarer (4 x 1 + 3 x 2). Skipperlugar med bad og toalett, øvrige lugarer har vask.
Accommodation
For 10 persons in 7 x cabins (4 x 1 + 3 x 2). Captain´s cabin with bathroom and WC, the other cabins with bathroom sink.
Rettigheter
(not specified)
Diverse informasjon
Fartøyet har opprigging for å drive levendefangst. Klasset i Skipskontrollen, (bygget iht. DNV 1A1 Fishing Vessel Ice 1C). Sandblåst/metallisert i 2000, samt alt nytt stål og berørte områder i 2010 etter ombygging. Båten ble malt i 2012. Bulbbaug. Full klassing høsten 2016 - akseltrekk, åpning og rengjøring av tanker samt tykkelsesmålinger.
Miscellaneous
The vessel is rigged for live fishing. Sandblasted/metallized in 2000, included all new steel and affected areas in 2010 after rebuilding. Vessel was painted in 2012. Bulbous bow. Main class survey fall 2016 - shaft withdrawel, opening and cleaning of tanks and plate thickness measurements.
(Finnes ikke på engelsk)
(not specified)
Fiskeletingsutstyr EN
(not specified)
Fiskeletingsutstyr
(not specified)
Levering
(not specified)
Levering EN
(not specified)
Pris
(not specified)
Pris EN
(not specified)