Janson Shipbrokers

Siden 1980, skipsmeglere med hovedvekt på kjøp & salg av fiskefartøy og fiskeri-relatert tonnasje, nasjonalt som internasjonalt

For Salg

For Sale Boats

Id
368
Sort
28
ItemInstanceType
(not specified)
Vessel Name
M0912
Plassering Norsk
100
Plassering Engelsk
4
Fartøy
other_tonnage
Lengde
over_30_meters
Byggear
for_1970
Main Image
/Files/Images/Vessels/RINGASKJAER/R02.jpg
Vessel Images
/Files/Images/Vessels/RINGASKJAER
Build
1966
LOA
42,37
Beam
7,63
GT
418
BHP
850
CBM
430
Set as Featured
yes
Vessel Status
none
Type
RSW fisketransportfartøy
Type
RSW fish transport vessel
Tonnasje
BT 418 / NT 125
Tonnage
GT 418 / NT 125
Klasse
Skipskontrollen
Class
NMD
Hovedmotor
MAK 850 BHK - tot. overhalt 2008
Main engine
MAK 850 BHP - tot. renovated 2008
Gir
(not specified)
Gear
(not specified)
Propeller
(not specified)
Propeller
(not specified)
Hjelpemotor
1 v Volvo 300 BHK og 1 x Scania 300 BHK
Aux. engines
1 v Volvo 300 BHP and 1 x Scania 300 BHP
Generatorer
2 x Stamford generatorer á 280 kVa
Generators
2 x Stamford generators á 280 kVa
Sidepropeller
Brunvoll - foran og bak, á 250 BHK
Sidethrusters
Brunvoll - fore and aft, á 250 BHP
Fart
10 knop
Speed
10 knots
Bunkers
(not specified)
Fuel
(not specified)
Lasterom
430 cbm i 6 x RSW tanker
Cargo hold
430 cbm in 6 x RSW tanks
Kjøleanlegg
Kapasitet RSW-anlegg 300.000 kgcal
Cooling plant
Capacity RSW plant 300.000 kgcal
Fryseanlegg
(not specified)
Freezing plant
(not specified)
Fabrikk
(not specified)
Processing
(not specified)
Dekksmaskineri
Rapp 16 tonns splittvinsj, renovert av Rapp Bodø i 2008 med nye ventiler og styringer fra bro. Ankervinsj. Dekkskran, 2008. Rapp 14" sildepumpe, nyoverhalt i 2013.
Deckmachinery
Rapp 16 ts. split winch, renovated by Rapp Bodø in 2008 with new valves and controls from bridge. Anchor winch. Deck crane, 2008. Rapp 14" herring pump, overhauled in 2013.
Elektronisk utstyr
GMDSS transceiver. Sailor 4000, A.I.S. Inmarsat C. VHF DSC RT5022. VHF RT 2047. Sarsat Epirb kompass. GPS GP70. GPS R55800. Navtex Nav 5 Pluss. Robertson autopilot. Scanmar dybde med ekkolodd. Olex kartmaskin. Internett Telenor VHF + GSM.
Electronic equipment
GMDSS transceiver. Sailor 4000, A.I.S. Inmarsat C. VHF DSC RT5022. VHF RT 2047. Sarsat Epirb compass. GPS GP70. GPS R55800. Navtex Nav 5 Pluss. Robertson autopilot. Scanmar depth measurer w/echo sounder. Olex chart plotter. Internett Telenor VHF + GSM.
Innredning
Oppgradert og modernisert 2012
Accommodation
Upgraded and modernized 2012
Rettigheter
(not specified)
Diverse informasjon
2016: Vannspylt alt under shelterdekk, gang og stores i baug malt med 4 strøk. 2015: Full overhaling på hovedgear. Alle rom vannspylt, renner og rister i alle rom skiftet. Ny hjelpemotor, «sparegris» 50 kVa, installert. Alle RSW rør skiftet ut i hele båten, alle hydraulikkslanger nye. Hele livbåtarrangementet skitet ut til godkjent MOB-båt kran/davit. Ny radar, ny lyskaster og intercom i hele båten. Palfinger kran installert akter. Båten er etter 2012 blitt slippsatt hvert år, bunnsmurt og forsinket. Gjennomføringene i bunn sjekket. Målinger foretatt for 3-4 år siden viser platetykkelse på fra 0,8-11 mm i hele båten. Akseltrekk, alle lager og tetninger i hylse skiftet. Skiftet alle pumper og elektriske motorer. Vasket og rengjort begge de store el. aggregatene mm. 2010: Utvidelse av notbinge. Ny hovedtavle i maskinrom. Montert radar og satellittantenne. Bunnsmøring, sinking og maling av skrog, dekksutstyr, styrehus, en del maling også under dekk. Ny el-tavle.
Miscellaneous
2016: Vessel waterblasted under shelter deck, corridors and stores fore painted with 4 coats of paint. 2015: Full overhaul on main gear. All rooms waterblasted, drains and grids in alle room replaced. Installed new aux. engine, 50 kVa. All RSW pipes changed in whole vessel, all hydr. hoses new. Lifeboat arrangement replaced to certified MOB-boat crane/davit. New radar, new searchlight and intercom throughout vessel. Palfinger crane installed aft. Since 2012 the vessel has been dry docked, zinc coated and bottom painted every year. Measurements made 3-4 years ago showes plate thickness from 0.8 to 11 mm throughout vessel. Main shaft drawn, all bearings and seals in casing replaced. All pumps and electric motors replaced. Both main el. generators cleansed. 2010: Extension of net bin. New main switch board in engine room. Radar and satellite-antenna installed. Bottom painted, zink coating, and painting of hull, deck equipment, wheel house, and painted below deck. New electric switchboard.
(Finnes ikke på engelsk)
(not specified)
Fiskeletingsutstyr EN
(not specified)
Fiskeletingsutstyr
(not specified)
Levering
(not specified)
Levering EN
(not specified)
Pris
(not specified)
Pris EN
(not specified)