Janson Shipbrokers

Siden 1980, skipsmeglere med hovedvekt på kjøp & salg av fiskefartøy og fiskeri-relatert tonnasje, nasjonalt som internasjonalt

For Salg

For Sale Boats

Id
366
Sort
16
ItemInstanceType
(not specified)
Vessel Name
F0914
Plassering Norsk
100
Plassering Engelsk
38
Fartøy
combined_purse_seine_trawl
Lengde
over_30_meters
Byggear
1980_1989
Main Image
/Files/Images/Vessels/SKJERVOYFISK/0.jpg
Vessel Images
/Files/Images/Vessels/SKJERVOYFISK
Build
1988
LOA
39,70
Beam
9,00
GT
579
BHP
990
CBM
378
Set as Featured
yes
Vessel Status
none
Type
Snurper / Snurrevad / Tråler
Type
Purse Seiner / Danish Seiner / Trawler
Tonnasje
579 BT
Tonnage
579 GT
Klasse
Sjøfartsdirektoratet
Class
NMD
Hovedmotor
990 HK Caterpillar 3508 DITA, 1998, bruktinstallert i 2014, (Fremstår som «ny», service utført november 2014)
Main engine
990 HK Caterpillar 3508 DITA, 1998, installed second-hand in 2014, (Appears as «new», service done in November 2014)
Gir
Finnøy G50
Gear
Finnøy G50
Propeller
(not specified)
Propeller
(not specified)
Hjelpemotor
(not specified)
Aux. engines
(not specified)
Generatorer
Begge generatormotorene ble skiftet i 2013 og 2014
Generators
Both generator motors were changed in 2013 and 2014
Sidepropeller
Forut 270 HK drives av Volvo Penta 163,insatt januar 2014. Akter 400 HK drives av volvo Penta, innsatt 2010
Sidethrusters
Fore 270 HP operated by Volvo Penta 163, installed January 2014. Aft 400 HP operated by Volvo Penta, installed 2010
Fart
(not specified)
Speed
(not specified)
Bunkers
(not specified)
Fuel
(not specified)
Lasterom
3 X RSW tanker 177,5 CBM + 201 CBM fryserom
Cargo hold
3 X RSW tanks 177,5 CBM + 201 CBM freezing hold
Kjøleanlegg
Norsk Kulde 300.000 KgcalL RSW, installert 2010
Cooling plant
Norsk Kulde 300.000 Kgcal RSW, installed 2010
Fryseanlegg
Bitzer frysekompressor 5 X DSI. 20 stasjoners platefrysere. Maks 30 ts. på 5 frysere..
Freezing plant
Bitzer freezer compressors 5 X DSI. 20 stations plate freezers. Max 30 ts. on 5 freezers..
Fabrikk
(not specified)
Processing
(not specified)
Dekksmaskineri
C-Flows nye FreshFisk Levendefisk vakuumanlegg for sug fra not. 2 X 16 Ts. Lorentzen snurpe/trålvinsj, ny 2010. 2 X 24 ts. Hovde kombivinsj Trål/Snurrevad for 10 X 55 mm. tau, montert 2012. Triplex notkran 3000. Triplex leggerull. Petrell nothaler. 2 X Lorentzen ørekalvinsjer, 2010. Palfinger dekkskran. Karm 12” sildpumpe. MMC Tendos vakuumanlegg, 2010. Notbinger 1 X 100 cbm + 1 X 60 cbm.
Deckmachinery
C-Flows new FreshFisk Lide fish vacuum system for sucction from net. 2 X 16 Ts. Lorentzen purse / trawl winch, new 2010. 2 X 24 ts. Hovde combined winch trawl/danish seine for 10 X 55 mm rope, installed 2012. Triplex net crane 3000. Triplex transport roller. Petrell net hauler. 2 X Lorentzen cod end winches, 2010. Palfinger deck crane. Karm 12” herring pump. MMC Tendos vacuum system, 2010. Netbins 1 X 100 cbm + 1 X 60 cbm.
Elektronisk utstyr
(not specified)
Electronic equipment
(not specified)
Innredning
Akter for 13 personer.. Ny innredning i de 2 øverste etasjene, resten renovert 2010 / 2011
Accommodation
Aft for 13 persons. New accommodations in the 2 upper decks, the rest was renovated in 2010 / 2011
Rettigheter
(not specified)
Diverse informasjon
(not specified)
Miscellaneous
(not specified)
(Finnes ikke på engelsk)
(not specified)
Fiskeletingsutstyr EN
(not specified)
Fiskeletingsutstyr
(not specified)
Levering
(not specified)
Levering EN
(not specified)
Pris
(not specified)
Pris EN
(not specified)